แผ่นรองฉี่สุนัขชาโคล

คุณสมบัติ

1. ด้วยส่วนผสมของชาโคล สามารถดูดกลิ่นเหม็นได้ดีเยี่ยม

2. สามารถซึมซับของเหลวได้ดี ไม่มีการรั่วไหล

3. มีสติกเกอร์แปะพื้น เพื่อป้องกันแผ่นลื่น

4. ช่วยป้องกันแบคทีเรีย

 

ประกอบด้วย 6 ชั้นได้แก่

1. แผ่นใยสังเคราะห์พิเศษลายตาราง: ป้องกันการฉีกขาดจากการตระกรุย

2. แผ่นกระดาษใยสังเคราะห์อย่างดีผสมชาโคล

3. ชั้นของ Fluff Pulp ช่วยในการซึมซับของเหลว

3. เจล SAP เป็นเจลที่มีคุณสมบัติในการซึมซับของเหลวได้เร็วและปริมาณมาก

4. แผ่นกระดาษใยสังเคราะห์อย่างดีผสมชาโคล

5. แผ่นพลาสติกคุณภาพดี: ไม่มีการรั่วไหลของของเหลววิธีการใช้
1. วางแผ่นรองฉี่ลงบนพื้น/ถาดรองฉี่พลาสติก (ให้ด้านทิชชู่อยู่บน และ ด้านพลาสติกอยู่ล่าง) ในตำแหน่งที่สุนัขสามารถเข้าถึงได้ง่าย ห่างจากอาหารและที่นอนของสุนัข

2. สำหรับการฝึกสุนัขให้ใช้แผ่นรองฉี่ในช่วงแรกๆ ควรนำสุนัขมาไว้บนแผ่นรองฉี่หลายหลายๆครั้ งเพื่อสุนัขจะได้มีความคุ้นเคยกับกลิ่นของแผ่นรองฉี่

3. เมื่อสุนัขปัสสาวะลงบนแผ่นรองฉี่ ควรให้รางวัล (ขนม) กับสุนัขทุกครั้ง แต่ถ้าสุนัขปัสสาวะที่อื่น ควรนำสุนัขมาไว้บนแผ่นรองฉี่ทันที

4. ควรเปลี่ยนแผ่นรองฉี่ทุกๆ 1-2 วัน เพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัย

ข้อแนะนำในการใช้

1. เหมาะสำหรับสุนัขขนาดเล็ก น้ำหนักตัว < 5 กก.

2. ควรเปลี่ยนแผ่นรองฉี่ทุกๆ 1-2 วัน เพื่อความสะอาด