แผ่นรองฉี่สุนัข รุ่นคุ้มค่า

คุณสมบัติ

1. สามารถซึมซับของเหลวได้ดี ไม่มีการรั่วไหล

2. ช่วยป้องกันแบคทีเรีย

3. มีสติกเกอร์แปะพื้น เพื่อป้องกันแผ่นลื่น

4. สามารถดูดกลิ่นเหม็นได้ในระดับหนึ่ง

 

ประกอบด้วย 6 ชั้นได้แก่

1. แผ่นใยสังเคราะห์พิเศษลายตาราง: ป้องกันการฉีกขาดจากการตระกรุย

2. แผ่นกระดาษใยสังเคราะห์อย่างดี

3. ชั้นของ Fluff Pulp ช่วยในการซึมซับของเหลว

3. เจล SAP เป็นเจลที่มีคุณสมบัติในการซึมซับของเหลวได้เร็วและปริมาณมาก

4. แผ่นกระดาษใยสังเคราะห์อย่างดี

5. แผ่นพลาสติกคุณภาพดี: ไม่มีการรั่วไหลของของเหลววิธีการใช้
1. วางแผ่นรองฉี่ลงบนพื้น/ถาดรองฉี่พลาสติก (ให้ด้านทิชชู่อยู่บน และ ด้านพลาสติกอยู่ล่าง) ในตำแหน่งที่สุนัขสามารถเข้าถึงได้ง่าย ห่างจากอาหารและที่นอนของสุนัข

2. สำหรับการฝึกสุนัขให้ใช้แผ่นรองฉี่ในช่วงแรกๆ ควรนำสุนัขมาไว้บนแผ่นรองฉี่หลายหลายๆครั้ งเพื่อสุนัขจะได้มีความคุ้นเคยกับกลิ่นของแผ่นรองฉี่

3. เมื่อสุนัขปัสสาวะลงบนแผ่นรองฉี่ ควรให้รางวัล (ขนม) กับสุนัขทุกครั้ง แต่ถ้าสุนัขปัสสาวะที่อื่น ควรนำสุนัขมาไว้บนแผ่นรองฉี่ทันที

4. ควรเปลี่ยนแผ่นรองฉี่ทุกๆ 1-2 วัน เพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัย

ข้อแนะนำในการใช้

1. เหมาะสำหรับสุนัขขนาดเล็ก น้ำหนักตัว < 5 กก.

2. ควรเปลี่ยนแผ่นรองฉี่ทุกๆ 1-2 วัน เพื่อความสะอาด