ทรายแมวภูเขาไฟ

KING CAT ทรายแมวภูเขาไฟ ผสมคาร์บอน

 

          ทรายแมว King Cat เป็นทรายแมวภูเขาไฟที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีส่วนผสมของคาร์บอน ที่สามารถช่วยควบคุมกลิ่นอันไม่

พึงประสงค์ได้ ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตจึงทำให้ทรายปราศจากฝุ่นถึง 99.9% ทำให้ลดโอกาสการเกิดโคลนที่ฐานกระบะทรายได้ เม็ดทรายมี

ขนาดเล็ก ทำให้ทรายเกาะตัวเป็นก้อนเล็กเมื่อโดนมูล จึงประหยัดทรายมากขึ้น อีกทั้งยังจับตัวเป็นก้อนเร็วและแข็งตัวเร็ว จึงทำให้ง่ายต่อการตัก

มูลทิ้ง และยังสามารถป้องกันแบคทีเรียได้ด้วย

 

 

 

 Directions for use

1.     Pour King Cat Litter into the cat toilet tray with a depth of 8-10 cm.

เททรายแมว King Cat ลงในกระบะทรายให้มีความสูง 8-10 ซม.

2.     Remove Urine and Feces clumps with a scoop litter daily and dispose in a trash

ตักมูลที่จับตัวเป็นก้อนแล้วออกไปทิ้ง (ควรทำวันละ 1 ครั้ง)

3.     Add more King Cat Litter into the tray as necessary to replace what you remove

        เททราย King Cat เพิ่มเพื่อทดแทนส่วนที่ตักทิ้งไป

 

Recommendations

1.     The cat toilet tray should be placed on an opened-air area.

ควรวางกระบะทรายแมวในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทดีและปลอดโปร่ง

2.     The cat toilet tray should be cleaned once a monthfor your own hygiene.

ควรทำความสะอาดกระบะทรายเดือนละ 1 ครั้งเพื่อสุขอนามัยที่ดี

 

Cautions

1.     Do not put a clump into a toilet

ห้ามทิ้งมูลที่จับตัวเป็นก้อนแล้วในชักโครก

2.     Keep out of children’s reach

ควรวางให้ห่างจากเด็กเล็ก